Slim omgaan met klimaatvraagstukken

E-book: Samen aan de slag met opgaven rondom klimaat

Klimaatvraagstukken zijn overal om ons heen. Wat is de juiste aanpak voor deze klimaatvraagstukken? En hoe kunt u een integraal beleid ontwikkelen, zodat u samen met stakeholders aan de slag kunt?

Download e-book

Wat leert u in dit e-book?

Data als basis voor beleid

Locatie-analyse inzicht geeft in waar problemen spelen én hoe ze samenhangen. Het vormt de basis om een datagestuurd beleid te vormen waarbij de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Op één platform samenwerken met stakeholders


Op de juiste momenten de juiste informatie krijgen. Ontdek hoe informatie beter gedeeld kan worden met collega's en andere organisaties om zo efficiënter te werk te gaan.

Ontdek hoe Esri Nederland helpt bij klimaatopgaven

Download het e-book vandaag nog