Slim omgaan met klimaatvraagstukken

WEBINAR

Optimaal benutten van de Basisregistratie Ondergrond in ArcGIS

ON DEMAND

Optimaal gebruik maken van de Basisregistratie Ondergrond? Met ArcGIS heeft u alles in huis om meteen aan de slag te gaan.


Samen met onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken en TNO werpen we in dit webinar een blik op de toegevoegde waarde van de BRO. We kijken naar de verschillende modellen binnen de BRO en hun toepassingen in ArcGIS.


Kijk nu dit webinar on demand terug.

Ontvangst


Opening en welkomswoord

PROGRAMMA

Het totale programma duurt 2 uur

Maatschappelijk belang van werken met de ondergrond

Hoe helpen ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning bij ruimtelijke planvorming? Door een integrale aanpak en goed zicht op de samenstelling van de ondergrond kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden bij maatschappelijke opgaven zoals de bouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie.

Martin Peersmann - programma manager BRO bij BZK

Waar staan we met ondergrond data en welke modellen zijn er?

TNO Geologische Dienst Nederland neemt ons mee in de verschillende BRO-modellen, hoe zij die onderhouden en welke data er al beschikbaar is voor Nederland.

Michiel van der Meulen - chief geologist TNO

ArcGIS als platform voor de ondergrond

Hoe passen de verschillende BRO-modellen binnen ArcGIS? We kijken naar een aantal concrete voorbeelden en toepassingen van BRO-data binnen het ArcGIS-platform.

Frank de Zoeten - business developer Esri Nederland

Nieuwe ontwikkelingen in ArcGIS

Ontdek de nieuwe toevoegingen in ArcGIS die werken met de BRO nog optimaler maken: nieuwe content, add-ins, voxel support en veel meer.

Marleen Mulder - product consultant Esri Nederland

Praktijkvoorbeelden

Hoe wordt de BRO in de praktijk toegepast? Verschillende sectoren en uitdagingen komen aan bod in deze praktijkgerichte sessie: zowel waterschappen, gemeenten, aannemers als ingenieursbureaus.

Frank de Zoeten - business developer Esri Nederland

Ignaas Bisdom - customer success manager Esri Nederland
Maarten Welmers - business developer Esri Nederland

Paneldiscussie en Q&A: next steps voor de BRO

Martin Peersmann - programma manager BRO bij BZK

Michiel van der Meulen - chief geologist TNO

Maarten Welmers - business developer Esri Nederland

Frank de Zoeten - business developer Esri Nederland

Einde van het webinar

SPREKERS

Ruben Bruijning

Esri Nederland

Ruben maakte na 15 jaar werken bij een waterschap de overstap naar Esri Nederland. In die 15 jaar hield Ruben zich de afgelopen jaren vol enthousiasme vooral bezig met apps en mobiel GIS. Ook als product consultant is dit zijn expertise.

Willem Jan is werkzaam in het product consultants-team van Esri Nederland. Vanuit deze rol demonstreert hij het ArcGIS-platform tijdens events en bij organisaties. Daarnaast levert hij ondersteuning en advies aan het content-team.

Esri Nederland

Willem Jan Vierbergen

Webinar bekijken

Optimaal benutten van de
Basisregistratie Ondergrond in ArcGIS

WEBINAR

On demand